Elementlerin Birleşme Değeri

Değerlik bir elementin birleşme değeri demek, verilen ya da alınan elektronların sayısı, yani yük sayısı demektir. Başka bir deyimle, değerlik, basit bileşiklerin atomal bileşimini düzenleyen Prensiptir. Bu bileşiklerde her bir…

Daha fazla

Tek Hücreli canlılar

Bunlar çok küçük, tek hücreli hayvancıklardır. Büyük bir kısmı denizlerde ve tatlı sularda yaşamakla beraber nemli topraklarda ve daha büyük hayvanların vücutlarının içinde yaşayanları da vardır. Bazıları hareketlerini kirpiksi (cilia)…

Daha fazla

Bir Delikli Hayvanlar

Avustralya’nın yumurtlayan memelilerinden ördek gagalı platipus ve derisi dikenli bir karınca yiyen vardır. Her ikisinin iskeletleri de sürüngenlere çok benzese de vücutları memeliler gibi kılla örtülüdür. Platipus Avustralya ve Tasmanya’nın…

Daha fazla

Bilyeli Yatakların Özellikleri

Sürtünmeyi azaltmakta kullanılan, çelik gibi, sert bir metalden yapılmış yuvarlak toplardır. En çok kullanıldığı yer, bir tekerleğin sabit bir dingil döndüğü kısımdır. Tekerleğin, dingile yerleşip döndüğü noktada, çok fazla sürtünme…

Daha fazla

Ay Tutulması Nasıl Olur

Ay, Dünyanın çevresinde dolaşırken, genel olarak Dünya’nın gölge konisinin altından ya da üstünden geçer. Çünkü, Ay’ın yörüngesi, Dünya’nın yörüngesinden biraz değişiktir. Bu sebeple Ay, bazen Dünya’nın gölge konisine girer. Güneş’ten…

Daha fazla

Dünyanın Uydusu Ay

Yerkürenin tek uydusu vardır: Ay. Ay, yerkürenin çevresinde 29,5 günde tam bir dönüş yapar. Ay’ın çapı 6951.8 km. olup, yerküremizin ortalama dörtte biri kadardır. Ay’la yeryüzü arasındaki uzaklık ortalama 384.395…

Daha fazla