Denizlerin oluşumu ve Yapısı

Denizlerin yapısı ve özellikleri: Güneş sistemindeki gezegenler arasında, denizi olan tek gezegenin dünya olduğu sanılmaktadır. Bunun neden böyle olduğunu anlayabilmek için, şu üç soruyu yerinde incelemek gerekir. 1 — Deniz yatakları…

Daha fazla

Cumhuriyetin Temel Fikirleri

Çağımızın cumhuriyetle yönetilen devletlerindeki ana kuruluşlar ve temel fikirler şunlardır. Devlet başkanlığı: Belli bir süre için, seçimle gelir. Bu makamın yetkileri az, görevleri sınırlı ve çok kez de temsili niteliktedir.…

Daha fazla

Denizin Kısaca Tanımı

Deniz yeryüzünün & 70,8’ini kaplayan su kitlesidir. Anakaraları birbirinden ayıran büyük denizlere ise «okyanus» denir. yalnız «deniz» diye anılan daha küçük su kitleleri, bu okyanusların kollarıdır. Biraz önce, Denizler yeryüzünün % 70,8’ini…

Daha fazla

Asdik Nedir?

Asdik ya da sonar nerelerde kullanılır: İkinci Dünya savaşında denizaltıların yerini bulmak için Müttefik Denizaltı bulma Komitesi tarafından bir metot keşfedildi. Asdik (asdic) kelimesi bu komitenin İngilizce adının baş harflerinden…

Daha fazla

Ark Lambaları

Elektrikli ark lambasının prensibi çok basittir. Bir elektrik akımına bağlanan iki teli birbirine yaklaştırınca aralarındaki boşlukta bir kıvılcım meydana gelir. Çünkü akım, boşluğa atlamaya ve devreyi tamamlamaya uğraşmaktadır. Elektrikli ark…

Daha fazla

Arkeoloji Nedir Arkeolog Kime Denir

Arkeoloji, eski Yunanca “arkhaios” (eski) ve “Logos” (bilim) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu bilimle uğraşan kişiye arkeolog denir. İnsanın tarihini başlıca iki yoldan öğrenebiliriz: 1 – Bırakmış oldukları yazılardan 2…

Daha fazla

Arılar ve Eşek Arıları

Eşek arıları ve bal arıları böceklerin zar kanatlıları sınıfındadır. Bunların bazıları toplu halde yaşadıkları için toplu yaşayan böcekler adını alırlar., diğerleri ise yalnız yaşarlar. Eşek arılarının çoğu besinlerini iğneleriyle sokarak…

Daha fazla

Hidrosfer Katmanı ve Özellikleri

Dünya’nın bölümlerinden biridir. Denizlerin meydana getirdiği su küresi bu adla anılır. Yeryüzünde, litosfer’den daha geniş bir yer kaplar. Yalnız, hidrosfer’in kimyevi bileşim, sıcaklıkla, basınçla değişmez, ancak suyun tuzlu, tatlı olmasına…

Daha fazla