Dünya’nın Atmosfer Tabakaları

Atmosferimizin yapısı ve özellikleri: Yer çekimini çevreleyen gazlar ana yer çekimi kuvvetiyle bağlıdır ve bu yüzden uzaklaşamazlar. Havanın yaklaşık ağırlığı insan aklının alamayacağı kadar çok, 6.000.000.000.000.000 tondur. Bütün bu ağırlığın…

Daha fazla

Ateş Borulu Kazanlar

Kazanlar çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere su ısıtmaya ya da buhar üretmeye yararlar (lokomotiflerde olduğu gibi), bazı hallerde evlerde mutfak ve kaloriferler için sıcak su, kazanlardan sağlanır. Çeşit çeşit kazanlar içinde…

Daha fazla

Astrofizik Bilim Dalı

Bize en yakın yıldız olan güneş 149.500.000 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen onun neden meydana geldiğini biliyoruz. Mesela helyum gazı yeryüzünde keşfedilmeden önce güneşte mevcut olduğu bilinmiyordu. Helyum adı Yunanca “güneş”…

Daha fazla

Astigmatizm

En çok rastlanan göz bozukluklarından biri olan astigmatizm, yatay ve düşey çizgileri eşit berraklıkta görememek olarak tarif edilebilir. Bu hal, göz merceği yüzeylerinin her tarafta eşit olarak yassılaşamayıp görüntünün şeklini…

Daha fazla

ASİTLER VE BAZLAR

Asit ve bazların özellikleri: Bu iki grup kimyevi maddenin, ortak bir özelliği vardır. İkisi de değdikleri cisimleri aşındırır ve kuvvetli eriyik haldeyken deriyi yakarlar. Asit çökelti halindeyken bir bazla birleşince…

Daha fazla