DENİZCİLİK

Azgın dalgaları, şiddetli fırtınaları yenen çok eski bir meslek: Denizcilik, deniz ve gemi işletmesiyle ilgili bir konudur. İnsanlar, çok eski zamanlardan beri, denizle ilgilenmiş, uzak, ya da yakın deniz seferleri…

Daha fazla

TARİHTE TÜRK DENİZCİLİĞİ

Türkler’de denizciliğin olağanüstü gelişmesi, Osmanlılar zamanında olmuştur. Bu çağda, Türkler Avrupa’nın birleşik donanmalarını bile yok edecek kadar denizcilikte ilerlemişlerdi. 16. yüzyılda, dünyanın en üstün denizci milleti Türkler’di. 1488 yılında yapılan…

Daha fazla

Denizkızı Efsanesi

Pek çok efsanede, masalda geçen, hayal ürünü bir yaratıktır. Belden yukarısı güzel bir kız, belden aşağısı balıktır. Denizlerde böyle yarı insan, yarı hayvan, esrarengiz yaratıkların bulunduğuna ilişkin efsanelere çok eski…

Daha fazla

DENİZCİLİK TERİMLERİ

Denizcilikte kullanılan kavramların açıklaması: Lumbar: Gemi penceresi Yelkenli gemilerde top menfezi. Lumbar ağzı: Gemiye giriş yeri. Sancak lumbar ağzı: Komutanların gemiye giriş yeri. İskele lumbar ağzı: Tayfanın gemiye giriş yeri.…

Daha fazla

Deniz Ticaret Kanunu

Deniz ticaret kanunu, deniz hukukunun başlıca kaynağı sayılan bir ana kanundur. Türkiye’de ilk kez 1864 yılında, Fransız kanunlarından aktarılarak, yayınlandı. Bu kanun, 1929 yılına kadar yürürlükte kaldı. 13 mayıs 1929…

Daha fazla

DENİZYOLLARI

Limanları birbirine bağlayarak yolcu ve yük taşımını sağlayan düzen: DENİZYOLLARI, kıyı şehirleri arasında gemilerle vapurların sefer yaptıkları yollara verilen genel addır. Yük ve yolcu gemilerinin işletilmesi, liman yük boşaltma tesisleri,…

Daha fazla

Dokunma Duyusu

Bütün hayvanlar ve bazı bitkiler kendilerine dokunulunca bir tepki gösterirler. Bir hücreli hayvanların vücutlarının hemen her yanı dokunmaya tepki gösterir. Organları gelişmiş, çok hücreli hayvanlarda dokunma duyusu için özel organlar…

Daha fazla

DOKULAR

Bir çok organizmaların canlı maddesi çeşitli bölmelere (hücrelere) ayrılmıştır.Hücreler genellikle değişik görevleri yapabilmek üzere bir dereceye kadar değişmiş, yani farklılaşmıştır. Böylece değişik tipte hücreler meydana gelmiş ve her tip kendi…

Daha fazla

Doğru Akım

Bir pilden elde edilen sürekli bir elektronlar akımıdır. Negatif guruptan devreye ve oradan da tekrar pilin pozitif kutbuna gider. Eskiden elektrik akımı dış devrede pozitif kutuptan negatif kutba akan pozitif…

Daha fazla