EKVATOR

Ekvator, yerkürenin dönme eksenine dik ve küreyi eşit iki kısma ayıracak şekilde geçen bir düzlemle yeryüzü arasındaki ara kesitin meydana getirdiği varsayılan çizgidir. Bu çizgi ile Dünya kuzey yarımküresi ver…

Daha fazla

ELEKTRİK İLETKENLERİ

Bazı maddeler elektriği diğerlerinden çok daha kolaylıkla iletirler, yani içlerinden geçmesini sağlarlar. Mesela lastik çok zayıf bir elektrik iletkenidir. Bunun içindir ki, elektrik araçlarıyla çalışan kimseler lastik çizmeler ve lastik…

Daha fazla