Ankara’nın kısa tarihçesi

               Whatsapp'ta Paylaþ

Ankara  birçok devletin hakimiyeti altına girmiştir.  1354’de Osmanlılar şehri ele geçirdilerse de Orhan Gazi’nin ölümüyle bölge halkı bir beylik kurmaya çalıştılar. 1362’de Ankara kesin olarak Osmanlı hakimiyeti altına girdi. 1402’de Ankara’nın en önemli tarihi olayları içinde yer alır Ankara Savaşı yapıldı. Bu savaş Yıldırım Beyazid ile Timur arasında oldu.  Osmanlılar’ın hızla genişlemesi ve Anadolu beyliklerinin Timur’dan yardım istemesi savaşın başlıca sebeplerindendir. Savaş sırasında Kara Tatarlar’ın Timur’un safına geçmeleri Osmanlı savaş düzenini bozdu ve savaş kaybedildi. Yıldırım Beyazid ve şehzadeleri esir düştü. Bu savaş Anadolu’daki birliği bozdu. Yeni yeni beylikler kuruldu. Fatih Sultan Mehmet zamanında Ankara,  ordunun toplandığı yerdi. XVI. yüzyılda ise kalabalık, canlı bir zanaat  ve şehri idi. Tanzimat’dan sonra Bozok eyaletine bağlandı. Daha sonraları Ankara bir vilayet merkezi oldu. Yozgat, Kayseri ve Kırşehir sancakları bu vilayet içinde yer alıyordu.  XIX. yüzyılda şehir büyük kıtlıklar geçirdi. En önemlisi 1874-1875 yıllarında olmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında Ankara küçük bir kasaba görünümündeydi. 20 Nisan 1924’de ise Anayasa’nın 2. maddesi ile  Ankara başkent oldu.

Ankara'nın eski bir görünümü

Ankara’nın eski bir görünümü

Kurtuluş Savaşında Ankara

Milli Mücadele’nin merkezi Ankara’dır. Mondros Mütarekesi’nden sonra vatanın bir çok yeri İngiliz ve Fransızların işgaline uğradı. İşgalciler baskı rejimlerini kurdular. Sivas Kongresi’nde Milli Mücadele’nin yürütme görevini Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal Paşa üstlenmişti. Sivas işgal bölgelerine uzaktı. İşgal bölgelerinin merkezinden mücadeleyi sürdürmek gerekiyordu. Mustafa Kemal Paşa merkez olarak Ankara’yı seçti.  27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Ankara’ya geldi. Halk büyük bir coşku ile Paşa’yı karşıladı.  Mustafa Kemal Ankara’da milli mücadeleyi fiilen destekleyecek bir meclisin kurulmasını istiyordu ve 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi kuruldu. Yunanlılar 10 Temmuz 1921’de Anadolu içlerine doğru büyük bir saldırıya girişti. Bu saldırının Ankara’ya doğru olduğu açıklandı. Ankara halkı göç etmeye, şehri boşaltmaya başlamıştı.  Bu sırada 20 Ekim 1921’de Fransızlar’la bir antlaşma imzalandı. Başkomutanlık Meydan Savaşı 9 Eylül günü İzmir’de son buldu. Ankara’yı işgal etmeyi düşünen Yunanlılar denize döküldüler. Ankara 1924 Anayasası ile başkent ilan edildi.

Ankara Tarihi Kronoloji

  • M.Ö. VIII-VII Frigler.
  • M.Ö. VII-547 Lidyalılar.
  • M.Ö. 547-331 Persler.
  • M.Ö. 189-M.S. 395 Romalılar.
  • 395-1073 Bizanslılar.
  • 1073-1304 Selçuklular.
  • 1304 İlhanlılar.
  • 1354 Osmanlı hakimiyetinin başlaması.
  • 1402 Ankara Savaşı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.