Antalya’nın kısa tarihçesi

               Whatsapp'ta Paylaþ

Kronolojide de görüldüğü gibi Antalya bir çok devletin hakimiyeti altında kalmıştır. Şehri Bergama Kralı Attalos’un kurduğu rivayet edilmektedir. 1426’ds şehir Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Şehir genellikle Osmanlı şehzadeleri tarafından yönetilmiştir. II. Beyazid’in oğlu şehzade Korkud Antalya valiliğine atanmış (1502) ve şehrin bir korsan  merkezi olmasına neden olmuştur. Şehre ve çevresine XVI. yüzyılda Sultan  el-Savahil ve Teke ili adı verildi. II. Murat zamanında vilayet olarak Liva-i Teke adını aldı. Antalya Teke sancağının yönetim merkeziydi. Antalya Konya vilayetine bağlı bir  kaza iken 1913 Teke sancağı adıyla bağımsız bir mutasarrıflık oldu.

Myra Antik Kenti Antalya

Myra Antik Kenti Antalya

Kurtuluş Savaşında Antalya

Mondros Mütarekesi uyarınca 29 Nisan 1919’da İtalyanlar Antalya’yı işgal etti. İtalyanlar bölge halkına genellikle iyi davranarak, halkın direnişe geçmesini engellediler. Yunan işgalinden sonra milli kuvvetlere ters düşmemeye çalıştılar. Üstelik Yunan Batı Cephesi hakkında bilgi toplayarak milli kuvvetlere yardım ettiler. 31 Mayıs 1921’de İtalyanlar Antalya’dan çekilmeye çekilme kararlarını açıkladılar. Şehri İtalyanlar 5 Temmuz’da tamamen boşalttılar. Daha sonra işgali kaldırdıkları için bazı ekonomik ayrıcalıklar istedilerse de TBMM bu istekleri kabul etmemiştir.

Antalya’nın Tarihi Kronolojisi

 • M.Ö. 700-546 Lidyalılar.
 • M.Ö. 546-336 Persler.
 • 336-301 Helenistik dönem.
 • M.Ö. 301-188 Pleistarkos Devleti.
 • M.Ö.180-65 Pamfilya korsanları.
 • M.Ö. 65-M.S. 395 Romalılar, 395 Bizanslılar.
 • 1085-1103 Selçuklular.
 • 1103-1206 Bizanslılar.
 • 1207-1308 Selçuklular.
 • 1308-1361 Hamidoğulları.
 • 1361-1373 Kıbrıs Krallığı.
 • 1426 Osmanlı hakimiyeti.
 • 29 Nisan 1919 İtalyan işgali.
 • 1 Haziran 1921 İtalyanlar şehri boşaltmaya başladılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.