Artvin’in kısa tarihçesi

               Whatsapp'ta Paylaþ

Tarihi kronolojide de görüldüğü gibi Artvin   pek çok  devletin hakimiyeti altına girmiştir. 1479’da başlayan Osmanlı hakimiyeti bölgeye sukuneti getiremedi. Şehir bir çok defa Osmanlı hakimiyetinden çıktı. 1551’de Artvin tamamiyle Osmanlı hakimiyeti altına girdi. 1578’den sonra Çıldır eyaletine, 1828’de bu eyaletin dağılmasıyla Erzurum eyaletine bağlandı. 1828-1829 Osmanlı-Rus  savaşı sonucu şehir Ruslar’ın eline geçti ise de Edirne Antlaşması ile tekrar Osmanlılar’a iade edildi (14 Eylül 1829)  93 Harb’nde (1877-1878) bölge tamamiyle Ruslar’ın eline geçti. Şehir 1918’de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile tekrar Osmanlılar’a verildi.

Artvin Şavşat

Artvin Şavşat

Kurtuluş Savaşında Artvin

Mondros Mütarekesi uyarınca İngilizler 17 Aralık 1918’de Batum ve Artvin’i işgal ettiler. İngilizler bölgedeki azınlıkları (Gürcüler) himaye ederek desteklediler. İngilizler Nisan 1920’de Artvin’i 1 Temmuz’da da  Batum’u boşaltınca Gürcüler bölgeyi işgal ettiler.  Şubat 1921’de   Gürcüstan Hükümeti Ankara’ya bir elçi tayin etti. TBMM Gürcüstan’dan Artvin ve Ardahan’ın boşaltılmasını istedi. Elçi oyalama siyaseti güdünce Gürcüstan’a önce bir nota, ardından da ültimatom verildi. Bu ültimatom sonucu aynı gece Gürcüstan Hükümeti Artvin ve Ardahan’ı boşalttı.  Ancak Batum bütün çabalara rağmen kurtarılamadı ve  Aralık 1921’de imzalanan Kars Antlaşmasıyla Rus yönetimine bırakıldı.

Artvin Tarihi Kronoloji

 • M.Ö. 2000-600 Hurriler.
 • M.Ö. 1200-600  Urartular.
 • M.Ö. 720 Kimmerler.
 • 536 Bizanslılar.
 • 531 Pakratlılar.
 • 853 Ortadoks Oğuz Beyliği.
 • 899 Bagratlılar.
 • 1240 Moğollar.
 • 1256 İlhanlılar.
 • 1479 Osmanlı hakimiyeti.
 • 1828-1829 Ruslar.
 • 1878 Ruslar.
 • 1915-1918 Ruslar.
 • 17 Aralık 1918 İngilizler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.