Atın Anatomisi

               Whatsapp'ta Paylaþ

yaban atlarıAtın iskelet yapısı, 140 tek, 57 de çift kemikten oluşmuştur.

Bacak kemiklerinin eklem yerleri, kendine özgü bir özellik taşır. At çok kez geceleri bacak eklemlerini kilitleyerek, ayakta uyuklar. Yalnız, çok genç atlar yatarak uyurlar. Atın uykusu çok hafif olur. On dakika uyur, on dakika uyanık kalır. Atın köprücük kemiği yoktur. Ayaklarında yalnızca üçüncü parmak vardır. Öteki parmaklar atın tarih boyunca geçirdiği değişiklikler sonucunda körelmiş, buna karşılık üçüncü parmak gitgide kalınlaşmış ve güçlenmiş, koşmaya yarayacak bir biçim almıştır. Bu parmağın ucunda parmağı çepeçevre sarmış olan bir tırnak bulunur. Bu tırnağa «toynak» adı verilir. Toynağa aşınmaması için nal çakılır. Bacağın iç yanında, körelmiş olan parmaklardan birinin tırnak izi görülür. Bu esmer renkli kabuğa «kestanecik» adı verilir. Atın vücudunda 128 kas vardır. Bunları, 52’si gövde de, 23’ü önde, 33’ü arkada, 20’si de baştadır. Atın kasları glikojen bakımından çok zengin bir yapıya sahiptir. Atın sindirim sistemi esas olarak insanın sindirim sistemini andırır. Ancak, bir takım ayrılıklarda göstermektedir. Örneğin, kısrakların köpek dişleri yoktur. Bu boşluktan gem, kantarma gibi atı yönetmeye yarayan başlığın madensel parçaları geçirilir. atın küçük dili de yoktur. Midesi vücuduna göre çok küçüktür. Yemek borusunun mideye açıldığı yerdeki atın kusmasını önlemeye yarar. Kusan atlar çok kez iyi olmaz, bir süre sonra ölürler. Atın safra kesesi yoktur. Akciğerleri insanınkinden daha açık renktedir. Sağ akciğeri 4, sol akciğeri ise 3 lopludur. Atın beyni insanınkinden sonra, en girintili çıkıntılı beyindir. Atın duyu organları içinde en gelişmiş olanı gözleridir. Üç göz kapağı vardır. Gözü oynatan kaslardan başka, birde gözü geri çekmeye yarayan kas bulunur. Atın işitme organları da oldukça gelişmiştir. Dış kulak külah biçimindedir; güçlü kasların yardımı ile, sesin geldiği yöne kolayca dönebilir. Dokunma duyusunun organı olan deri, atın cinsine, vücuttaki yerine göre, değişik kalınlıkta olur. Üzerinde koruyucu tüyler vardır. Ata rengini veren bu tüylerin hepsine birden «atın donu» denir. At, üzerine konan sinekleri kovmak için, derisini kıpırdatır. Alnına dökülen saçlarına «perçem» ensesindekilere de «yele» denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.