Bakır nedir?

               Whatsapp'ta Paylaþ
Bakır Çingil

Bakır Çingil

Atom numarası Z=29, atom ağırlığı M=63,546, simgesi Cu olan elemente  bakır denir. 63 (% 69,1) ve 65 (% 30,9) kütleli doğal izotoplardan oluşan bakır, altın ve gümüş gibi, elementler çizelgesinin B1 sütununda yer almaktadır; doğa da saf halde ender olarak bulunan (Superior gölü; Bolivya) metallerdendir. Başlıca bakır filizleri arasında (sülfürler (Cu2S  kalkozit ve CuS kovelit; çift kalkopirit ya da bakır piriti CuFeS2 ; Cu3FeS3 erübesit; Cu3SB [ya da As] S3 tetraedrit), oksitler ( cuO tenorit; cu2O kuprit) ve çözünmeyen, mavi ya da yeşil renklerde olduğu için sanat eserleriinin yapımında kullanılan tuzlar( malakit Cu(OH)2,cuCO3; azürit Cu 8oH)2, 2 cu cO3; krizokol Cu Si o3, 2H2O; atakamit 3Cu (OH)2, Cu CI2 , vb.) sayılabilir.

Bakırın tarihçesi

Bakır, tarih öncesi insanın (İ.Ö. VI. binyıl) kullanmış olduğu ilk metaldir. (Söz konusu dönemlerde bakır yataklarının başlıcaları Sina’da, Mısır’da ve Kıbrıs’da bulunuyordu). bakır kullanımının bu kadar erken yaygınlaşmasının nedeni, doğada arı halde bulunabilmesi yumuşak ve işlenmesinin oldukça kolay olmasıdır. fakat, silah yapımına daha elverişli olan tunç, kısa süre sonra bakırın yerini almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.