Canlıların Yayılması ve Kimyası

               Whatsapp'ta Paylaþ

Bir hayvan ve bitkinin yaşadığı yerde yapacağı bir ödevi vardır. Mesela, gölde yaşayan bazı hayvanlar diğer bazı hayvanları yiyerek yaşadıkları halde, diğer bir kısmı göldeki süprüntülerle geçinir. İlki, göldeki hayvanların fazla çoğalmasını önler, öteki ise gölün temiz kalmasına yardım eder.

Canlıların Yayılması (ekolojik Süreklilik):

Bir bitki ya da hayvan topluluğu (yan yana yaşayan organizmalar grubu) değişme yolundadır. çevre şartlarının elverdiği oranda çevresinde yayılmaya çalışır. Sıcaklık, yükseklik, yağmur miktarı ya da öbür bitki ve hayvanların rekabeti bu yayılmayı güçleştiren engellerdir. Öte yandan, çevre şartlarında oluşan her hangi bir değişiklik bazen bu yayılmayı kolaylaştırır. böylece, bir bölgede yaşayan canlılar yerine yenileri gelebilir. Buna ekolojik süreklilik denir.

Vaktiyle işlenip sonra bırakılan tarlaların tekrar yabani otlarla kaplanması buna bir örnek teşkil eder.

Canlıların Kimyası (Biyokimya):

İsminden de anlaşılacağı gibi biyokimya, biyoloji ve kimya ile ilgilidir. Bu bilim, canlı organizmalar içinde meydana gelmekte olan kimyevi reaksiyonlarla uğraşır. mesela, proteinlerin aminoasitler adı verilen çok küçük parçacıklardan meydana gelmesi gibi çok önemli reaksiyonlar vardır. Biyokimya böylece canlı maddelerin kimyası olarak tarif edilebilir.

Biyokimya bilgilerin en çok faydalandığı araçlardan biri elektron mikroskopudur. Bu sayede canlı madde ile cansız kristal arasında bir yerde bulunan dev molekülleri inceleyebilir. Bilginler bu karışık maddelerin yalnız yapısını öğrenmekle kalmamış, bazı hallerde bu maddeleri laboratuvarda elde etmeyi başarmışlardır. Bununla beraber, şimdiye kadar hiç kimse, kendi kendini üreten bir suni bileşik yapmayı başaramamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.