Elektrikli Göz

Elektrikli göz hangi işlerde kullanılır Otomobil yaklaşırken kendiliğinden garaj kapılarını açmak gibi dahiyane aletlerin yapısının temelini teşkil eden foto elektrikli bir pildir. Bu “göz” selenyumla sıvanmış bir diskten ibarettir. Bunun…

Daha fazla

ELEKTRİK İLETKENLERİ

Bazı maddeler elektriği diğerlerinden çok daha kolaylıkla iletirler, yani içlerinden geçmesini sağlarlar. Mesela lastik çok zayıf bir elektrik iletkenidir. Bunun içindir ki, elektrik araçlarıyla çalışan kimseler lastik çizmeler ve lastik…

Daha fazla

ELEKTRİKLE KAPLAMA

Bir cismi bakırla kaplamak için bu cismi elektrik kaynağının negatif kutbuna (katot olarak)  bağlarız. Pozitif kutup ise arı bir bakır parçasına bağlanır. Anot ve katot bir bakır sülfat çözeltisine batırılır.…

Daha fazla

DÖTERONLAR

Nükleer fizikte atomu parçalamak için kullanılan parçacıklar en çok elektronlar, protonlar ve döteronlardır. Bir döteron, protonla aynı derecede pozitif yük taşır, fakat ondan iki kat daha ağır olduğu için çekirdekleri…

Daha fazla

DOPPLER ETKİSİ

Bir trenin düdüğü demiryolu kenarında bir gözlemciyi geçerken notasını değiştirir gibi olur. Önce, tren yaklaşırken ses yükselir ve geçtikten sonra nota birdenbire düşer. Bunun izahı, yaklaşan trenin hızının gözlemci tarafından…

Daha fazla

DİRENÇLER VE OHM KANUNU

Bir iletkenin elektrik direnci akım geçişine karşı gösterdiği dirençle ölçülür. İyi iletkenler (bakır ve gümüş gibi) alçak dirençlidir. Fena iletkenler (yalıtkanlar gibi) yüksek dirençlidir. bir iletkenin direnci, yapıldığı maddenin cinsine…

Daha fazla

Dalga Mekaniği

Işık dalgalarının momentumu (hareket miktarı, yani kitle ile hız çarpımı) olduğuna göre bir maddenin zerreleri de dalgalar gibi harekete eder mi? Bu sorunun hayret uyandıran cevabının 1924 yılında Fransız fizikçisi…

Daha fazla