Orhan Kemal’in Hayatı

Orhan Kemal (1914 – 1973) Çağdaş hikayeci, romancılarımızdan dır. Ceyhan’da doğdu. Asıl adı Mehmet Reşit Öğütçü‘dür. Babasının siyasi nedenlerle Suriye’ye kaçması nedeniyle çetin günler geçirdi. 18 yaşında ülkeye dönen Orhan…

Daha fazla

Arşimet Kimdir

Arşimet (Archimedes) M.Ö. 287 yılında Sirakuza’da doğmuş ünlü bir matematikçi ve fizikçidir. matematik ve hidrostatik bilimlerin kurucusu sayılır. Öğrenimini, eski çağda çok meşhur olan İskenderiye’deki Matematik Okulunda yaptı, çeşitli bilim…

Daha fazla

DEDE EFENDİ KİMDİR?

(1778 – 1846) 19. yüzyılın en büyük Türk bestecisidir. 9 Ocak 1778’de İstanbul’da Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası, Cezzar Ahmet Paşa’nın mühürdarı Süleyman Ağa’dır. Süleyman Ağa, emekliye ayrıldıktan sonra, İstanbul’a gelmiş ve…

Daha fazla

Aston Francis William Kimdir

Aston Francis William, 1877 yılında Harborne’de doğdu, 1945 yılında Londra’da öldü. Ünlü bir İngiliz fizikçisidir, birmingham ile Cambridge Üniversitelerinde okudu. 1909 yılında Birmingham Üniversitesinde asistanlık, Sonra da Cambridge’de Profesörlük yaptı.…

Daha fazla

Descartes Kimdir?

Descartes, René (1596 – 1650) Büyük bir Fransız filozofu ve bilginidir. Saltık gerçeği bulmak için şüphe metodundan yararlanmış, bu sayede, iskolostik Ortaçağ felsefesinin yıkılmasına ve modern felsefe anlayışının doğmasına yol…

Daha fazla

Akşemsettin Kimdir

15. yüzyılda yetişmiş, Fatih devri mutasavvıflarının  en büyüklerinden biridir. Asıl adı Şemsettin Ahmet’tir. Şam’da doğdu babasıyla birlikte geçtiği öğrenimini de  burada yaptığı söylenir. Bir ara, Osmancın’ta müderrislik (medrese öğretmenliği) yapmışsa…

Daha fazla

Halide Edip Adıvar Kimdir

Türk romancısı, (1884 – 1964). En ünlü kadın romancımızdır İstanbul’da doğdu, Amerikan kız kolejini bitirdi. O sırada matematik bilginlerimizden Salih Zeki ile evlendi. 1908’den itibaren «vakit» «Akşam» «Tanin» gibi gazetelerde «Yeni Mecmua» «Şehbal» gibi dergilerde…

Daha fazla