EKVATOR

Ekvator, yerkürenin dönme eksenine dik ve küreyi eşit iki kısma ayıracak şekilde geçen bir düzlemle yeryüzü arasındaki ara kesitin meydana getirdiği varsayılan çizgidir. Bu çizgi ile Dünya kuzey yarımküresi ver…

Daha fazla

Dünya’nın Ekseni

Dünya her 24 saatte bir defa ekseni etrafında döner.böyle dönerken yeryüzünün bir kısmı, bir süre için Güneş ışınlarını alarak aydınlanır ve buralarda gündüz olur. Dünya’nın ekseni Güneş etrafındaki yörüngesinde 66,5…

Daha fazla

Buz ve Buzul Devri

Buz Suyun, soğuktan katı haline gelmiş yani donmuş şekildeki hali. Normal basınç altında su 0° santigratta donar. Fakat basınç ne kadar artarsa buz meydana gelmesi için gereken soğukluk da o…

Daha fazla

Bulut Nedir?

Atmosferdeki su buharı, yoğunlaşıp bulut ya da su haline gelmedikçe görülmez. Ilık, nemli hava, ya soğuk ya da toprakla temas veya yükselerek daha soğuk seviyelere çıkması sonucunda soğur. Soğuk hava,…

Daha fazla

Dünya’nın Atmosfer Tabakaları

Atmosferimizin yapısı ve özellikleri: Yer çekimini çevreleyen gazlar ana yer çekimi kuvvetiyle bağlıdır ve bu yüzden uzaklaşamazlar. Havanın yaklaşık ağırlığı insan aklının alamayacağı kadar çok, 6.000.000.000.000.000 tondur. Bütün bu ağırlığın…

Daha fazla