Tarihi Adana Kalesi

Adana’nın içinde, Seyhan ırmağının batı kıyısındadır. Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmıştır (527 – 565). Kalenin hemen önünde, kale kapısıyla birleşen bir taş köprü vardır. Kale yapılırken, bu taş köprünün ayaklarıyla…

Daha fazla

ARAMİLER NEREDE YAŞAMIŞTIR

Aramiler kimdir, hangi bölgede yaşamıştır: Kutsal kitaplarda, Suriye ile Mezopotamya’yı içine alan bölgeye «Aram», burada oturanlara da «Arami» denirdi. Aramiler Sami ırkından bir kavimdi. Önceleri göçebe hayatı yaşarken sonradan Mezopotamya’da yerleşip bir…

Daha fazla

Alanlar Kavmi

Alanlar, göçlerle birlikte Orta Asya’dan çıkıp, Avrupa’ya göç eden bir kavimdir. Milattan önce 1 yüzyılla M.S. sonra 8. yüz yıllar arasında yaşamışlardır. Alanlar M.Ö. 1. yüz yılın ortalarında Sarmatları’n topraklarını…

Daha fazla

Balıkesir’in tarihçesi

Balıkesir bir çok devletin  hakimiyeti altında kalmıştır. 1345’de Karesi Beyliği’ne ait olan şehir Osmanlılar’ın eline geçti.  XVIII. yüzyılda Balıkesir Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı bir sancaktı. 1786’da Ayvalık da Balıkesir’e bağlandı.  1818’de…

Daha fazla

Aydın’ın kısa tarihçesi

Tarihi kronolojide görüldüğü gibi Aydın’da  bir çok devlet hüküm sürmüştür. Osmanlı yönetimine XIV. yüzyılda  girmiştir. Yıldırım Beyazid’in Anadolu beylikleri üzerine  yaptığı seferler sırasında Aydınoğulları’nın elinde bulunan Aydın Osmanlı topraklarına katılmıştır.…

Daha fazla

Artvin’in kısa tarihçesi

Tarihi kronolojide de görüldüğü gibi Artvin   pek çok  devletin hakimiyeti altına girmiştir. 1479’da başlayan Osmanlı hakimiyeti bölgeye sukuneti getiremedi. Şehir bir çok defa Osmanlı hakimiyetinden çıktı. 1551’de Artvin tamamiyle Osmanlı hakimiyeti…

Daha fazla

Antalya’nın kısa tarihçesi

Kronolojide de görüldüğü gibi Antalya bir çok devletin hakimiyeti altında kalmıştır. Şehri Bergama Kralı Attalos’un kurduğu rivayet edilmektedir. 1426’ds şehir Osmanlı hakimiyeti altına girmiştir. Şehir genellikle Osmanlı şehzadeleri tarafından yönetilmiştir.…

Daha fazla