Descartes Kimdir?

               Whatsapp'ta Paylaþ

descartesDescartes, René (1596 – 1650)

Büyük bir Fransız filozofu ve bilginidir. Saltık gerçeği bulmak için şüphe metodundan yararlanmış, bu sayede, iskolostik Ortaçağ felsefesinin yıkılmasına ve modern felsefe anlayışının doğmasına yol açmıştır. Önemli bir fikir adamıdır, Descartes. Bir süre La  Pleche’deki Cizvit kolejinde okuduktan sonra Poitiers Üniversitesine girdi. Hukuk fakültesinden mezun oldu, on yıl,  boyunca Fransız ordusunda çalıştı . Bu arada, bütün Avrupa’yı dolaşma fırsatını buldu. 1628 yılında askeriyedeki görevini bırakarak, Hollanda’ya yerleşti. burada, felsefe alanındaki en önemli çalışmalarını yaparak, pek çok eser verdi.

Descartes’in Felsefe alanındaki fikirleri:

Descartes’in kanısına göre gerçek bilgiye varabilmek için, bütün bilgilerin güvenilmez temellere dayandığını bilmek ve her şeyden kuşku duymak şarttır. Kuşkulanılmayacak tek şey, kuşkulanma olayıdır. Öyle ki, kendi varlığımızdan bile kuşkuya düşmeliyiz. Yalnız, kuşkulanmayı düşünmenin bir şekli, aklın bir aracı saymamız gerekir. Demek ki kuşkulanmak için, düşünmeye düşünmek için de bir varlığın olmasına ihtiyaç var. Descartes bu düşüncesini «Cogito, argosum» Düşünüyorum, öyleyse varım) şeklindeki ünlü sözleriyle özetlenmiştir. Bu, onun edinmiş olduğu ilk doğru bilgidir.

Descartes’in Matematik üzerine görüşleri ve eserleri

Descartes, matematiğe özel bir ilgi göstermiştir. Deneyde yer alan duyu organlarımız bizi yanıltabilir. matematikteki tanımlamalar ise zihnimizde doğuştan vardır. Bunlar, aklın sezgisiyle bilinmesi gereken gerçeklerdir. Onun için de bizi yanıltmazlar. Descartes, bu alandaki çalışmalarıyla matematik biliminin de gelişmesine yol açmıştır. Bu arada analitik geometriyi de bilimlerde  ortaklama metot temellerini bulan da odur.

Descartes, matematiğin dayandığı ilkeler gibi, Tanrı kavramının ve bu ilahi düşüncenin da doğuştan zihnimizde var olduğunu kabul ediyor. Çünkü ona göre “Böyle mükemmel bir varlığın mükemmel olmayan insanın duyumları ile anlaşılmasına imkan yoktur”  Dolayısıyla, insanın doğuştan zihninde var olan bu fikrin ve varlığın, gerçekliğine de inanıyor.

Descartes, felsefesiniakılla ilgili gerçekler üzerine kurduğu için, rasyonalist bir filozof olduğu kabul edilir. En önemli eserleri şunlardır «Dicours de la metode» (Usul Üzerine Nutuk); «meditaions metaphysiques» (Metafizik Düşünmeler); «Reglespour la direction de l’esprit» (Aklın Yönetilmesi İçin Kurallar.

Descartes’in Son yılları ve ölümü

Descartes, 1650 yılında, İsveç Kraliçesi Cristina’nın çağrısı üzerine, Stockholm’a gitti, orada öldü. Cenazesi ölümünden 16 yıl sonra Paris’e getirilerek St. Germain-Des-Pres’ye gömüldü.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.