EĞRELTİ OTLARI

               Whatsapp'ta Paylaþ

Eğrelti otları geniş bir grup teşkil ederler. Bugün yaşayan eğrelti otlarından başka, 2 milyon yıl kadar önce yaşamış olan pek çok fosil eğrelti türleri vardır. Eğrelti otları daha çok kumlu, nemli, sulak yerlerde yetişir.

Bugün eğreltilere dünyanın pek çok yerinde rastlanır ve bu bitkiler bulundukları çevrenin şartlarına pek iyi uymuşlardır. bazıları tırmanıcı bitkiler halinde, bazıları ağaçlar üzerinde ya da suda yaşamaktadırlar. Ağaç halinde olanları çok yüksek oldukları halde, kara yosunları kadar kısacık olanları da vardır.

Tipik eğreltilerin küçük parçalara ayrılmış geni yaprakları vardır. Yaprakların alt yüzlerinde kahverengi yuvarlak benekler vardır. Bunlar bir büyüteçle incelersek, ince bir zar altında saplı bir çok torbacıklar görürüz. Bunlar spor keseleridir. Eğrelti otlarının her yaprağında spor keseleri ve spor bulunmaz. Üreme ödevi gören sporlu yapraklar farklılaşma sonucunda meydana gelmiştir. Spor taşıyan bu yapraklara sporlu yapraklar sporofil denir.

Spor kesesi olgunlaşınca, ince zarlı karın kısmından yırtılır. Sporlar dışarıya fırlar. Etrafa yayılan sporlar nemli yerlerde çimlenerek protal adı verilen yapraksı bir yapı meydana getirirler. Protallar alt yüzeylerinde bulunan tüysü kökler (rizoit) ile topraktan eriyik halde madeni tuzlar alır,  güneş ışığının etkisiyle bunlardan nişastalı besinler yaparlar. Protalın toprağa bakan yüzünde, yani rizoitlerin bulunduğu alt dişi ve erkek eşeysel organlar vardır. Dişiler şişe biçiminde olup protalın geniş kısmında, erkek organlar kubbe şeklinde olup protalın dar kısmındadır. Erkek hücreler dişi hücreyi dölleyerek yeni bir eğrelti otu meydana getirirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.