Elementlerin Birleşme Değeri

               Whatsapp'ta Paylaþ

Değerlik bir elementin birleşme değeri demek, verilen ya da alınan elektronların sayısı, yani yük sayısı demektir. Başka bir deyimle, değerlik, basit bileşiklerin atomal bileşimini düzenleyen Prensiptir. Bu bileşiklerde her bir atom muayyen ve küçük sayıda muayyen ve küçük sayıda ya elektron almıştır ya da vermiştir.

Mesela, hidrojen (H), sodyum (Na) ve klor (CI) un hepsinin de birleşme değeri birdir. Oksijen (O) ve çinko (Zn) nun birleşme değerleri iki , alüminyum (Al) un birleşme değeri üçtür. Elementler bu değerlerine göre birleşerek bileşikler yaparlar. Sodyum’la, klor birer birleşme değerine sahip oldukları için bir sodyum atomuyla bir klor atomu birleşir ve sodyum klorürü  (Nacl = tuzu meydana getirirler. aynı şekilde hidrojen atomuyla bir klor atomu birleşerek hidroklorik asit (HCI) meydana gelir. Fakat çinko klorür (ZnCI2) bir çinko atomu, iki klor atomuyla birleşir. Çünkü çinkonun birleşme değer, ikidir. yani iki elektron vermiştir ve verilen iki elektronu ancak iki klor atomu alabilir.

Aynı şekilde su (H2O), alüminyum klorür (AlCı,) çinko oksit (ZnO) ve alüminyum oksit (Al2O3) tir.

Birleşme değerleri, bundan başka atom gruplarına yani bir kimyevi reaksiyonda tek bir parça halinde kalabilen asit köklerine de verilir.

Mesela nitratın asit kökü (NO3) (bir atom azot + üç atom oksijen)in birleşme değeri bir olurken, sülfatın kökü SO4–² (bir atom kükürt + dört atom oksijen)in birleşme değeri ikidir. Buna göre sodyum nitrat bileşiği (NANO3) olurken sodyum sulfat bileşiği sodyum sulfat bileşiği (NA2So4)tır. Elementlerin birleşme değerlerini ve asit köklerini iyice bilmek bunlardan pek çok kimyevi bileşik yapmak mümkündür. Bileşik deki elementlerin bir kısmı pozitif ve bir kısmı da negatif değerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.