Maddenin Değişmesi ve Halleri

               Whatsapp'ta Paylaþ

Maddenin belli başlı üç şekli vardır: Katı, sıvı ve gaz. Teorik olarak her element bu üç şekilde bulunabilirse de gerçekte bu işi başarmakta büyük güçlükler çıkar. Bu üç şekle de  kolay girecek en basit madde, sudur. Standart basınç şartları altında su, 0° C’de buz olur, 100° C’de buharlaşıp gaz haline gelir.

Demek oluyor ki sıcaklık, bir maddenin normal durumunu ayarlayan belli başlı bir faktördür. Bütün maddelerin şekil değiştirmek için ayrı ayrı sıcaklıklara ihtiyacı vardır. mesela karbondioksit yaklaşık olarak -32° C de sıvı haline ve -78,2° C de katı hale gelir. Bu sebeple normal sıcaklıkta gaz halindedir.

Bir çok kimyevi madde her zaman şekil değiştirmez. Mesela kömür, eriyebileceği derecelere kadar ısıtılacak olursa yanarak kimyasal değişikliğe uğrar. Ancak, havası alınmış bir yerde ısıtılır sa şekil değiştirebilir.

Madde değişmesinde sıcaklıktan başka bir etkende basınçtır. Su, deniz yüzeyinde (atmosfer basıncının 76 santimetrelik civa sütununu ayakta tuttuğu yerde) 100° C’de kaynar. Ama, daha yüksek yerlerde atmosfer basıncı(barometrik basınç) çok daha az olduğu için suyun kaynama derecesi de çok daha aşağı düşer. Bu yüzden dağcılar, suyun kaynama derecesinin düşük olmasından dolayı yüksek yerlerde çay yapmakta güçlük çekerler.

Genel olarak denilebilir ki, basınç ne kadar fazla olursa bir maddenin şekil değiştirmesi için gereken ısı da o kadar yüksek olur. Bunun aksine, basınç ne kadar düşük olursa bir sıvıyı gaz ya da bir katıyı sıvı haline getirmek için gerekli ısı da o kadar az olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.