Tarihi Adana Kalesi

               Whatsapp'ta Paylaþ
Adana kalesinin surlarından günümüze kalan bir parça.

Adana kalesinin surlarından günümüze kalan bir parça.

Adana’nın içinde, Seyhan ırmağının batı kıyısındadır. Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılmıştır (527 – 565). Kalenin hemen önünde, kale kapısıyla birleşen bir taş köprü vardır. Kale yapılırken, bu taş köprünün ayaklarıyla temeli de yenilenmiştir. Doğudan batıya doğru giderek uzanan bu kale, bir dörtgen biçimindeydi. Çevresi 300 metre olan kalenin. doğu yönünden akan Seyhan ırmağı gövdesini yalayıp geçerdi. Kalenin öbür üç yanı ise, içi su dolu hendeklerle çevrilmişti. Surlarında yedi burç vardı. Bu surların üzerinde, biri Seyhan ırmağına, öbürü de güneye şehrin içine doğru açılan iki demir kapı vardı. Ancak, kale çok küçük olduğundan şehrin bütün evleri kalenin dışında kalırdı. Şehrin her sokağının başına, kale kapısını andıran kapılar konmuştu. Geceleri bekçiler bu kapıları kapatırlardı. Böylece, şehrin güvenliği sağlanmış olurdu. Şehir kalenin batısına düşerdi. Toplu bir halde kurulmuş 8 – 9 bin evden oluşmaktaydı.

Adana kalesinden günümüze kalanlar:

Sultan 4. Murat, Bağdat seferine giderken, Adana’ya uğramış, kale içinde Ramazanoğulları’nın yaptırmış olduğu sarayda ağırlanmıştı. O sıralarda, Bölgenin yönetimi beylerbeyi Cafer bey’in elinde buluyordu. Halk Cafer bey’in yönetiminden hiç. memnun değildi. Padişaha Cafer bey’in zorbalıklarından yakındılar. Kimisi de, padişaha bağlılıklarını gösterebilmek için, kendilerini kale burçlarından ırmağa attılar. Bunun üzerine padişah Cafer Bey’i görevden alarak, oradan uzaklaştırdı. Mısırlı İbrahim Paşa Adana’yı işgal ettiği sırada (1836), kale surlarını baştan başa yıktırdı. Bugün kaleden bir kaç duvar yıkıntısından başka bir şey kalmamıştır. Taşköprü yönündeki semte Kalekapısı, Batı’da Abidinpaşa caddesinin bittiği noktaya da Tarsus kapısı denilir.

Adana dolaylarında, kaleden başka, gene Bizans devrinden kalma bir çok tarihi anıtlar, mimarlık eserleri vardır. Bunların başında, Roma sitesinin kalıntıları gelir. Bu şehir yıkıntısında bir çok yapı oldukça sağlam bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Bunlar, Roma mimarlık sanatı üzerine bir çok bilgiler edinmemize yarayan belgeler arasında sayılabilir. Kesme blok talardan yapılmış  olan bu mimarlık eserlerinin çoğu 5 ve 6. yüzyıldan kalmadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.