Yunan Mitolojisi Apollon

               Whatsapp'ta Paylaþ

ApollonYunan mitolojisinde Güneş Tanrısı’dır. Tanrıların Tanrısı Zeus’la tanrıçalardan Leto’nun (Latone’nin) oğludur. Av Tanrıçası Daiana’nın (Artemis’in) ikiz kardeşidir. Yunan asıllı olmaktan ziyade, Anadolu asıllı olduğu düşünülen Aplllon, çeşitli işlerin tanrısıdır. tarım ve Hayvancılık Tanrısı olduğu gibi, gelişen gençliğinde koruyucusu olarak bilinir.

Dünya’nın aydınlık yanının hakimidir. Gümüş yayından fırlayan oklarla dünyadaki karanlık kuvvetleri yok eder. Annesi Leto’yta yaklaşan dev Tiyatrosu Dolphoi dolaylarını yağma eden canavar Python’u öldürmüş, Khryses’e hakaret ettkileri için Troia (Truva) önündeki Yunanlılara  veba saçan oklarını yağdırmıştır. Apollon, anı zamanda, insanlara deva veren bir tanrıydı, Geleceği önceden bildirir şairlei, çalgıcıları korur, Tanrılar kurulunda lir çalardı.

Apollon’un efsaneleri:

Apollon üzerine türlü efsaneler anlatılagelmiştir. Leto ikiz kardeşlere gebe kaldığı zaman, Evlenme Tanrısı Hera onu kıskanmıştı, Hera’nın Gazabına uğrayan Leto her gittiği yerden kovuluyordu. Bu yüzden çocuklarını dünyaya getirebileceği bir yer bulana kadar diyar diyar dolaşmak zorunda kaldı.

En sonunda Dalos adasındaki kynthos dağına vardı bu ada denizde yüzdüğü için, güçlü direklerle deniz dibine çivilewnmişti. Leto çocuklarını burada doğurdu; o  da, çocukları da bu adaya büyük bir sevgiyle bağlandılar. Apollon’un Daphne’ye karşı duyduğu büyük aşk da başka bir efsanedir. Korkak Dapnhe, Tanrı’dan kurtulmak için bir defne dalı biçimine girmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.