Atom Ağırlığı Nedir?

               Whatsapp'ta Paylaþ

Bütün cisimler atomlardan meydana geldiğine ve bütün cisimlerin ağırlığı olduğuna göre, atomların da kendi ağırlıklarının olması gerekir. Atom ağırlığı ne kadardır? Kitle halindeki bir maddedeki atom sayısını saymak bu sayıyı, kitle haline bölmek suretiyle bir atomun ağırlığını bulmak mümkündür. Bir atomun ağırlığı o derece ufaktır ki, kimyagerler elementlerin atom ağırlıklarını birbiriyle karşılaştırmaktan ibaret olan bir sisteme göre ifade ederler.

Sabun köpükleri havayla şişirilecek yerde hidrojen gazıyla şişirilseler büyük bir hızla yükselip gözden kaybolurlar. Bu gaz, havadan çok daha hafiftir. Gerçekten hidrojenden daha hafif bir gaz ve hidrojen atomundan daha hafif bir atom henüz bulunmuş değildir. Kimyagerin özel ağırlık birimi aşağı yuları bir hidrojen atomunun ağırlığıdır. Oksijen atomu, hidrojen atomundan aşağı yuları 16 defa  daha ağırdır. Bu sebepten oksijen atomunun ağırlığı 16’dır. Gerçekten  de kimyagerler bir hidrojen atomunun ağırlığı yerine standart ölçü olarak bir oksijen atom ağırlığının on altıda birini alırlar, çünkü oksijen, hidrojen oranla, daha çok sayıda başka elementlerle birleşebilme özelliğini taşır. Oksijenin atom ağırlığı tam 16’dır.

Bir elementin atom ağırlığı ile bu elementin atomunun ağırlığını bir oksijen atomunun, ağırlığının 16’da birine bölmek suretiyle bulunur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.