Zencefil Bitkisi

Sıcak ülkelerde yetişen güzel kokulu otsu bir bitkidir, ıtırlı kök saplarından hekimlikte kullanılan bir yağ çıkarılır. Daha çok Asya’nın tropikal bölgelerinde yetişir. Baharat  arasında kullanılan zencefil, bu bitkinin toprak içinde…

Daha fazla

Elektrikli Göz

Elektrikli göz hangi işlerde kullanılır Otomobil yaklaşırken kendiliğinden garaj kapılarını açmak gibi dahiyane aletlerin yapısının temelini teşkil eden foto elektrikli bir pildir. Bu “göz” selenyumla sıvanmış bir diskten ibarettir. Bunun…

Daha fazla

EKVATOR

Ekvator, yerkürenin dönme eksenine dik ve küreyi eşit iki kısma ayıracak şekilde geçen bir düzlemle yeryüzü arasındaki ara kesitin meydana getirdiği varsayılan çizgidir. Bu çizgi ile Dünya kuzey yarımküresi ver…

Daha fazla

ELEKTRİK İLETKENLERİ

Bazı maddeler elektriği diğerlerinden çok daha kolaylıkla iletirler, yani içlerinden geçmesini sağlarlar. Mesela lastik çok zayıf bir elektrik iletkenidir. Bunun içindir ki, elektrik araçlarıyla çalışan kimseler lastik çizmeler ve lastik…

Daha fazla

ELEKTRİKLE KAPLAMA

Bir cismi bakırla kaplamak için bu cismi elektrik kaynağının negatif kutbuna (katot olarak)  bağlarız. Pozitif kutup ise arı bir bakır parçasına bağlanır. Anot ve katot bir bakır sülfat çözeltisine batırılır.…

Daha fazla

EKLEMBACAKLILARIN GENEL TANIMI

Hayvanlar aleminde en geniş sınıfı teşkil eden eklembacaklıların türlerinin sayısı, bütün diğer hayvan türleri sayısının toplamından daha çoktur. Başlıca dört büyük gruba ayrılırlar: Araknidler (örümcekler, akrepler ve keneler), kabuklular (karidesler,…

Daha fazla

EKİVALENT AĞIRLIK

Suyun içinden geçirilen bir elektrik akımı suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayırır. Bundan 1 gram hidrojene karşılık 8 gram oksijen gazının çıktığı hesaplanmıştır. Metalik magnezyum, asit içinde çözüldüğü vakit hidrojen…

Daha fazla