Çelebi Kelimesinin Manası Nedir

               Whatsapp'ta Paylaþ

Türkçe bir unvandır «Çelebi» (Tanrı) kelimesinden gelir. Anadolu Türkçesine özgü bir kelimedir. Öbür Türk Diyeleklerinde bu kelimeye rastlanmaz. Genellikle “Centilmen” kelimesinin karşılığı olarak kullanılır.: «çelebi adam» gibi.

Osmanlılarda da, unvan olarak, Divan-ı Hümayun (Bakanlar kurulu) katiplerine «Efendi» yerine  «çelebi» denilirdi. bu kalem Osmanlılarda hayli önemli bir mevki sayılırdı. Çünkü, Osmanlılar örgütlerinde, yüksek mevkilere aday olan devlet adamları için, bir çeşit staj yeri görevi görürdü. Ayrıca, padişahın nedimelerine de, «Çelebi» denirdi. Örneğin, Evliya Çelebi Bunlardandır. çelebi unvanı 15. yüzyıl ortalarına kadar, çok daha itibarlı bir unvan sayılıyordu. Hatta, Osmanlı şehzadeleri bile «Çelebi» adıyla anılırdı. Gene bu çağlarda «İlmiye» (Bilim Adamları) sınıfına da «çelebi» denilmiştir.

Bundan başka, Konya dergahında (Tekke üzerinde) Mevlevi tarikatının başkanı sıfatıyla, Mevlana’nın yerine geçen torunları da yine aynı adla adlandırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.