Alanlar Kavmi

               Whatsapp'ta Paylaþ

alanlar haritasıAlanlar, göçlerle birlikte Orta Asya’dan çıkıp, Avrupa’ya göç eden bir kavimdir. Milattan önce 1 yüzyılla M.S. sonra 8. yüz yıllar arasında yaşamışlardır.

Alanlar M.Ö. 1. yüz yılın ortalarında Sarmatları’n topraklarını işgal edip, Don nehri boyunca yerleşmişlerdi. Orta Asya’da kalanları ise, Çin’in kuzeyinde ve Semerkant dolaylarında yaşamaktaydılar. Alanların kimisi göçebeydi, kimisi de bir yere yerleşip tarımla uğraşmaya başlamışlardı. başlıca geçim kaynakları bağcılıktı. Bugün kü Türkmenlerin Salur uruğundan (kabilesinden) bir boyun adı da Alandır. Bundan, Alanların bir kısmının da Türkmenlerle karışmış olduğu sonucu çıkarılabilir.

Hunlar 375 yılında İdil nehrini geçtiler; Kafkasların kuzeyinde yaşamakta olan Alanları batıya sürdüler. Batıya sürülen Alanlar Sonradan Vandallarla birleşti. Hep birlikte o zamanlar Panonia adıyla anılan yere göç ettiler. Panonia Kuzeyde Tuna ile, Güneyde İllirye arasında kalan bir bölgedir. bir süre burada kaldıktan sonra, 406 yılında yeniden harekete geçtiler: vandallar ile Süebler’le birleşerek, Ren nehrini aşıp Galya’ya girdiler. 417 yılında Alanların beyi Addar, Vizigotlar’ın kralı Willia ile savaşa tutuştu. Bu savaştan sonra Alanlar, Pirene sıradağlarını aşıp İspanya’ya girdiler; 429 yılında da Vandallarla birlikte Afrika’ya geçtiler.

Kuzey Afrika’ya geçen Alanlar, o sıralarda kurulan vandal Devletinde çok önemli bir rol oynamışlardır. 483 yılında Vandal kralının kendilerine «vandallar ve Alanların Kralı» dedirtmesi de bunu gösterir. Aynı takma ismi  Bizans İmparatoru Justinianus’da  kullanmaktaydı. Batı Roma komutanı Aetius 451 yılında Attila’ya karşı savaştığı sırada Alanlar Aetius’un yanını tutuyordu. zamanla Alanların bir kısmı yerli halkla kaynaştı. Hele kuzey Afrika’da İberya yarımadasında yaşayana Alanlar yerli halkla iyice kaynaşıp eridiler. Kafkaslar’da kalan Alanlar ise, Moğol salgınından sonra, Yerlerini Aslara bıraktılar. Bu olay Doğu-İslam kaynaklarında belirtilmiştir. Ruslar’ın Yaslar’ı, Gürcüler’in Ovisler’i aslında bu Alanlardır. Alanalar, Alan dili konuşurlardı. Bu dil, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı olan eski İrancanın kuzey kolundadır. Ancak, bir çok eski dilin de etkisinde kalmıştır. Alan dilinden bugüne hiç bir yazılı eser kalmamıştır. Gotlar tarihinin yazarı Jordges’ göre, Alanlar, İskitler’in tersine, kısa saçlı, iri yapılı, beyaz tenliydiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.