ARAMİLER NEREDE YAŞAMIŞTIR

               Whatsapp'ta Paylaþ

Aramiler kimdir, hangi bölgede yaşamıştır:

Kutsal kitaplarda, Suriye ile Mezopotamya’yı içine alan bölgeye «Aram», burada oturanlara da «Arami» denirdi. Aramiler Sami ırkından bir kavimdi. Önceleri göçebe hayatı yaşarken sonradan Mezopotamya’da yerleşip bir kavim kurdular. Fırat Irmağın’ı geçip, Asur sınırlarına kadar dayandılar. Fırat Irmağı çevresinde özellikle de Habur vadisinde bir çok devletçikler kurdular. Suriye’de Arbat, Halep bölgesine yerleştiler, Amanos Dağları’nda Sam’al Krallığı’nı yine o tarihlerde kurmuşlardır. Hama’yı da ele geçirdikleri sanılıyor.

Aramiler  Aram dili konuşurlardı. Bu dil, Sam dil ailesinin batı koludur; M.Ö. 300 – M.S. 650 yılları arasında çok geniş bir bölgeye (İtalya, Anadolu, Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Hindistan, Orta Asya) yayılmışlardır. Aramcanın bir çok diyalekleri vardır.

Aram kimdir:

İncil’e göre Nuh Peygamber’in torunu, Sam’ın oğludur. Suriye ile Mezopotamya’da yerleşip Aram ülkesini kuran Aramiler’in atası olduğu söylenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.