At Donları Nedir!

               Whatsapp'ta Paylaþ

at donuAtın vücudunu örten kılların, yelesinin, kuyruğunun rengine «don» denir. At donlarının başlıcaları şunlardır. yağız: kıllar, yele kuyruk kadardır. Açık, koyu çeşitleri vardır. parlak siyah olanlara «kuzguni yağız» denir. «Donuk», «kirli» diye de çeşitlere ayrılırlar. Al: kıllar, yele, kuyruk, kahverengimsi kırmızıdır. yanık al, koyu al, açık al, kirazi al, kestane al, sütlü kahverengi gibi çeşitleri de mevcuttur.  Doru: kıllar koyu kahve veya kestane rengi, yele kuyruk, ayakların uçları karadır. Kestane doru, açık doru, koyu doru, yağız doru, hurma dorusu, kirazi doru yanık kestane gibi çeşitleri de vardır. Kula: kıllar koyu, yele açık sarı, kuyruk ayaklarının ucuna kadar karadır. Açık ve koyu renkleri bulunur. Kurt kulası denilen çeşidinde kılların dipleri sarı, uçları koyu renktedir. Kır: kıllar beyazdır, yele de kuyrukta, ayaklarının uçlarında koyu renkli tüyler mevcuttur. Kırmızımsı tüylerle karışık olanına «kızıl kır» parça parça siyah olanına «bakla kır» denir. Kırılmış demir parlaklığı verenine «demir kır» denir. Bunların üveyik kırı, pamuk kırı, adi kır gibi çeşitleri de vardır. Boz: al donun üzerinde beyaz kılların yayılmasından meydana gelir. Bir de üzerinde hemen hiç koyu renk kıl olamayan, süt beyaz atlar vardır ki bunlara çok ender rastlanır.  Nişane: atların  alnında, başında, ayaklarının uçlarında bulunan renk değişikliklerine «nişane» denir. Seki: atların ayaklarının alt kısmında bulunan beyazlıklara «seki» denir. seki benek halinde olabileceği gibi ayağı çepeçevre de sarabilir. Daha da yukarılara dahi uzanır. Bu lekenin büyüklüğüne göre seki eseri, tam seki, yüksek seki, çizme seki gibi adlar verilir. Kartopu:atın alnındaki beyazlığa verilen isimdir. bu beyazlık yeni doğan ay, veya yıldız biçiminde de olabilir. Benzediği şekle göre adlandırılır. Akıtma: atların alnından aşağıya, burnunun üzerine doğru uzanan beyazlığa verilen addır. İnce bir çizgi halinde olabileceği gibi, bütün burnun hatta üst dudaklarından başka alt dudakları dahi kaplayacak genişliklerde olabilir. Akıtmaya da biçimine ve şekline göre çeşitli adlar verilir. Özellikle al atların yeleleri ve kuyrukları, vücutlarının renginden daha açık olanlara «akkanat» vücudunda, karnında, göğsünde sırtında büyük beyaz leke bulunanlarına «alaca» adı verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.